Obchodné podmienky

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky v procese nákupu v našom eshope potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre internetový obchod  a pre dodávku tovaru, ktoré vydal a zverejnil predávajúci. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Náš eshop Vám umožňuje nakupovať priamo z Vášho domova. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka nášho eshopu. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov od výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať. Zaväzujeme sa, že svojim zákazníkom budeme dodávať tovar v nepoškodenom stave a v súlade so špecifikáciami, vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, ktoré vyhovujú príslušným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň spolu s tovarom dodáme slovenské návody k obsluhe, záručné listy a zoznam pozáručných servisných stredísk, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé. Podmienkou pre naplnenie platnosti Vašej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva vzniká doručením tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdenie objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3) DORUČENIE TOVARU, BALNÉ, POŠTOVNÉ

Objednaný tovar vám zašleme poštou ako dobierku, alebo si pri nákupe v našom eshope môžete zvoliť formu doručenia vyzdvihnutie tovaru v našej kamennej predajni. Cena doručenia sa môže líšiť aj podľa váhy objednaného tovaru a dopravcu. Doručenie objednaného tovaru je možné po vzájomnej dohode s predávajúcim uskutočniť aj inou formou, ako je uvedené na stránke nášho internetového obchodu. V prípade, že si objednaný tovar prevezmete v našom kamennom obchode, pochopiteľne neplatíte za doručenie a balné. Aktuálne a konečné ceny doručenia tovaru, poštovného a balného sú uvedené v našom eshope. Cenu dopravy napr. DHL, UPS,  prosíme,  si dohodnite  priamo s predávajúcim. V prípade, že pri zasielaní nebolo účtované poštovné na základe splnenia podmienok pri poštovnom zdarma a zákazník sa rozhodne odstúpiť od zmluvy s tým,  že si časť tovaru ponechá a jeho suma bude nižšia ako podmienkami eshopu stanovená suma nákupu pre poštovné zdarma, poštovné mu bude doúčtované.

Do zahraničia objednávky neposielame.

4) DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je od 1 – 2 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že nejaký tovar nebude skladom, budeme Vás čo najskôr kontaktovať. V prípade, že si objednaný tovar neprevezmete, s výnimkou poškodeného  tovaru pri doprave (čl.9), vyhradzujeme si právo účtovať Vám zmluvnú pokutu vo výške 20 €.

5) MOŽNOSTI PLATBY

 • dobierka prostredníctvom Slovenskej pošty
 • platba v hotovosti a vyzdvihnutie tovaru priamo v našom kamennom obchode na Blagoevovej 8, 851 04 Bratislava Petržalka
 • prevod na účet
 • využitie platobných brán.

6) CENY

Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené na stránke. Tieto ceny priebežne aktualizujeme. Pre zákazníka vždy platí cena aktuálna pri záväznom objednávaní. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane DPH (20%), ak nie je uvedené inak.

7) VRÁTENIE TOVARU BEZ UDANIA DÔVODU

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom doručený aj výmenný a reklamačný formulár. Pred objednaním tovaru v našom eshope si  prečítajte Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ktoré je súčasťou týchto obchodných podmienok. Ak dáte (kupujúci dá) v procese nakupovania v našom eshope súhlas s  týmito obchodnými podmienkami, súčasne tým potvrdzuje, že sa s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy oboznámil. Tovar ktorý chcete vrátiť nesmie byť použitý. Môžete si ho však samozrejme vyskúšať s rovnakými obmedzeniami ako v štandardnej kamennej predajni. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť. Tovar nesmie byť poškodený a ani ináč znehodnotený, preto si pri preberaní tovaru, tovar prekontrolujte, aby sme sa vyhli zbytočným problémom. Máte nárok na nepoškodený tovar, čiže kontrola tovaru je hlavne na Vašu ochranu, nie iba pre prípad, že chcete tovar vrátiť! Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.Tovar nám doručte do našej kamennej predajne aj s kópiami nadobúdajúcich dokladov ako sú faktúra, dodací list, pokladničný blok. Peniaze Vám vrátime v našej kamennej predajni, alebo ich pošleme na účet, najneskôr však do 14 dní od vrátenia tovaru. Máte právo na vrátenie plnej sumy za tovar, nie však za doručenie tovaru, teda za poplatky za poštovné, balné a dopravu, tieto náklady znáša kupujúci. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša v plnej výške kupujúci. Tovar, ktorý chcete vrátiť, máte možnosť osobne doručiť do našej kamennej predajne.

8) VÝMENA TOVARU

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Do balíka priložte a vyplňte výmenný a reklamačný formulár. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.

9) ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí si prezrieť tak, aby zistil prípadné chyby a poškodenia. Prípadné chyby je kupujúci povinný ihneď nahlásiť predávajúcemu. Za chyby spôsobené prepravcom neručíme. Na všetok tovar sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby.

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. výrobok  poškodený pri preprave (Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je treba ihneď riešiť s dopravcom. Zákazník nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení neodkladne informovať predajcu).
 2. chyby zapríčinené bežným používaním
 3. nesprávnym použitím výrobku
 4. nesprávnym skladovaním
 5. pôsobením živlov
 6. nesprávnym ošetrovaním

Na naše produkty poskytujeme 24 mesačnú záruku na skryté vady. Taktiež ručíme za:

1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom

2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený

3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

4. priloženie daňového dokladu.

Postup pri reklamácii:

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, emailom, či písomne – o tom, že nám zasielate reklamáciu, vopred neoznámené zásielky nepreberáme

2) tovar doručte osobne alebo zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu

3) priložte a vyplňte výmenný a reklamačný formulár

4) priložte kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode, faktúru.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od dňa prevzatia reklamovaného tovaru obchodníkom.

 

10) VÝHRADA VLASTNÍCTVA

Vyhradzujeme si vlastníctvo na akýkoľvek dodávaný produkt až do zaplatenia pohľadávky.

11) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Zároveň sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik zmluvy, budú prednostne riešiť dohodou a zmierom.

Našou prvoradou snahou je, aby neboli dotknuté oprávnené nároky a práva spotrebiteľa. Záleží nám na budovaní dobrého obchodného mena a v prípade akýchkoľvek problémov sme tu pre Vás a budeme sa snažiť vyhovieť všetkým Vašim oprávneným nárokom pri dodržaní povinnosti spotrebiteľa. Prosíme Vás, skôr ako čokoľvek urobíte, skontaktujte nás so svojou požiadavkou - radi Vám pomôžeme a usmerníme Vás.

Oľga Schwarzová, Blagoevova č. 8, 851 04 Bratislava-Petržalka

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom e-shopu www.olcashop.sk je Oľga Schwarzová, IČO 44490402 so sídlom Blagoevova č. 8, 851 04 Bratislava.
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

          adresa: Blagoevova č. 8, 851 04 Bratislava

          email: olga.schwarzova@olcashop.sk

          telefón: 0904 425541

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby
 2. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré získal v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: „GDPR”)
 3. Prevádzkovateľ neurčil zástupcu podľa článku 27, ktorý by ho zastupoval, pokiaľ ide o jeho povinnosti podľa nariadenia GDRP.

 II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy.

      III.

Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 2. Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť
 3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.  

 IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 V.

Príjemcovia osobných údajov

 1. Príjemcovia osobných údajov sú subjekty
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / realizácii platieb na základe zmluvy, t.j. prepravné a zasielateľské spoločnosti, ako Slovenská pošta a.s, a po dohode s Vami prepravné spoločnosti DHL, DPD a pod.
 • zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu (www.olcashop.sk) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, t.j. webhosting
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdávať osobné údaje do tretích krajín (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť spracúvania osobných údajov podľa čl. 32 GDRP.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinné podobe. Osobné údaje sa uchovávajú na firemnom počítači – mimo dosahu verejnej siete.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

      Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Informácie podľa §4 zákona č.22/2004 Z.z o  elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

Kontakt:
Obchodné meno: Oľga Schwarzová

IČO 0044490402, DIČ 1076099926

Obvodný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 110-182285

Miesto podnikania: Blagoevova č.8, 85104 Bratislava-Petržalka

mail: olga.schwarzova@olcashop.sk, tel: 094 425 541

Orgán dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese našej kamennej predajne Oľga Schwarzová, Blagoevova č. 8, 851 04 Bratislava, olga.schwarzova@olcashop.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na http://www.olcashop.sk/nastiahnutie/informacie-podla-4-zakona-c222004-zz-o-elektronickom-obchode. Formulár Vám odovzdáme, alebo zašleme.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame, čo v našom prípade je vyzdvihnutie tovaru priamo v našej kamennej predajni. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

 

3. Spôsob vrátenia tovaru:

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu našej kmennej predajne v otváracích hodinách alebo po dohode aj inokedy najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

3. Informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru:

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.  

(poštovné Slovenská pošta).

 

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu našej kamennej predajne Oľga Schwarzová, Blagoevova č. 8, 851 04 Bratislava, olga.schwarzova@olcashop.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame, čo v našom prípade je vyzdvihnutie tovaru priamo v našej kamennej predajni. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platbu za zakúpený tovar Vám uhradíme až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

3. Spôsob vrátenia tovaru:

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu našej kamennej predajne v otváracích hodinách alebo po dohode aj inokedy najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

3. Informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru:

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.  

Oľga Schwarzová, Blagoevova č. 8, 851 04 Bratislava-Petržalka

 

 Poučenie si môžte stiahnuť tu:

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.doc